તા.૧૫/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ ભીખુભાઇ છોટુભાઇ નાયકા પટેલ ,મુ.પો. અનાવલ (શુકલેશ્વર ફ.),તા.મહુવા,જિ.સુરત થી સવારે ૯.૦૦ કલાકેથી સભા અને રેલી નુ આયોજન થશે અને સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે મહુવા તાલુકામાં આવેદનપત્ર આપવામા આવનાર છે

0
107

અમિત મૈસુરીયા વાંસદા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here