વાંસદા તાલુકાની અંકલાછ સહકારી મંડળી શાખા ગામ ચૌઢા કંટોલના 548 જેટલા કાર્ડ ગ્રાહકો ચૂકવી રહ્યા છે કુપન કઢાવવાના 10 રૂપિયા લેખે દર મહિને 5480 ની રકમ.

0
1354

શું ખરેખર કુપન કઢાવવાના ચૂકવવા પડે છે રૂપિયા.?


TODAY 9 SANDESH NEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here