ગુજરાત સરકાર મુખ્ય મંત્રી બીજીવાર ભૂપેન્દ્રપટેલ ની શપથ વિધિ અને મંત્રી મંડળ ને ખાતાકીય ફાળવણી.

0
130

અમિત મૈસુરીયા TODAY 9 SANDESH NEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here