વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તમારા વિસ્તારમાં તમારું સાંભળી તમારું કામ કરે એવા ઉમેદવાર ને તમારો કીંમતી મત આપો.

0
198

TODAY 9 SANDESH NEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here