દરેક મતદાતા એ મતદાન કરવું જોઈએ આપનો એક મત પણ કીમતી છે.તમારા પસંદગી ના ઉમેદવાર ને મત આપો

0
248

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here