વાંસદા તાલુકાના ગ્રામ પંચાયત ની મત ગણતરી

0
323
સરપંચ ના વિજેતા કુલ મત સાથે ……… .. .નવતાડ. અનિલભાઈ 690 જે.પટેલ …. . સતીમાંળ .. નાનુભાઈ હરજીભાઈ 789
. કેળકચ્છ..
કરશનભાઇ પટેલ…380. ……….. … જામલિયા. કૌશિકભાઇ માધુભાઈ પટેલ 709. .લાછકડી. . સુમિત્રાબેન ગજુભાઈ ભોયા. 608 . દુબળફળિયા. મહેન્દ્રભાઈ નગીનભાઈ પટેલ. 437 .વાડીચૌઢા..
હેમાક્ષીબેન ગાંવીત…વિજેતા. 346

અમિત મૈસુરિયા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here