ગ્રામ પંચાયત ની ચુંટણી 19 ડિસેમ્બરે મત દાતા એ યોગ્ય ઉમેદવાર ને પોતાનો કિંમતી મત આપવો જરૂરી

0
274

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here