ડાંગ,નવસારી,વલસાડ                   જીવનમાં ધરેધર અને દરરોજના વપરાતી વસ્તુ નુ  વેચાણ કરી રોજગારી મેળવો……ફકત 1500 નુ રોકાણ કરી પોતાનો વેપાર કરવાની             ભાઈઓ તથા બહેનો માટે રોજગારની સુવર્ણ તક 15000 થી વધુ મહીને કમાવાની તક                                       સંપર્ક : 9974263350  

0
231

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here